Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985
 
 

Tên trò chơi: 

Thể Loại: Trò chơi dân gian.

Dân tộc/ Khu vực: V

Mục đích, ý nghĩa: V

Số lượng người chơi: Một hoặc nhiều người chơi.

Chuẩn bị:

 

Mô tả chi tiết (luật chơi, cách chơi):

 

Video minh họa: https://www.youtube.com/channel/UCkgnRv5iiEWdr_S072jGElQ

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #tentrochoi; #ten-tro-choi; #thuvientrochoi

Trò chơi Đúc Cây Dừa, Chừa Cây Mỏng

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng