Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985
CHỒNG ĐỐNG CHỒNG ĐE 
 

Tên trò chơi: CHỒNG ĐỐNG CHỒNG ĐE

Thể Loại: Trò chơi dân gian.

Dân tộc/ Khu vực: Việt - Việt Nam

Mục đích, ý nghĩa: 

- “Chồng đống chồng đe” là trò chơi vận động nhằm tập luyện kĩ năng đếm số thứ tự theo từng nhịp bài hát; kỹ năng hát đồng dao tập thể ;kỹ năng chạy, đuổi bắt, sức nhanh, bền bỉ, sự khéo léo, tinh thần tập thể.

Số lượng người chơi: mỗi nhóm 4 -6 người.

Chuẩn bị:

Không gian chơi:

- Người quản trò hoặc người tổ chức chơi cần tìm một không gian rộng, bằng phẳng, thoáng mát, tránh vấp ngã khi chạy đuổi.

Mô tả chi tiết (luật chơi, cách chơi):

* Cách chơi

- Người chơi đứng thành vòng tròn, nắm tay lại (thành quả đấm) chồng lên nhau, tay người nọ chồng lên tay người kia (tạo thành 1 “chồng đe”, thí dụ 4 người là 8 cái đe).

-  Cử 1 người đứng trong vòng tròn. Cả nhóm cùng đọc bài đồng dao theo nhịp 1-2. Người đứng trong vòng tròn vừa đọc vừa chỉ tay nắm của từng người (mỗi tiếng chỉ vào 1 tay). Có thể bắt đầu từ tay trên cùng hoặc tay dưới cùng rồi ngược lại cho đến khi hết lời ca. 

-   Tiếng cuối cùng “này” rơi vào tay ai thì người đó chạy đuổi bắt, những người khác nhanh chóng chạy tản ra xung quanh để trốn. Người nào bị bắt thì phải chạy 1 vòng quanh sân chơi. Sau đấy trò chơi sẽ tiếp tục.

* Luật chơi:

- Người đếm tay phải đếm đúng, đếm lần lượt (từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên), mỗi tiếng của bài đồng dao phải chỉ vào tay không được nhảy cóc.

- Đến tiếng cuối cùng thì cả nhóm nhanh chóng chạy tản ra xung quanh (trong giới hạn sân chơi).

BÀI ĐỒNG DAO

“Chồng đống chồng đe
  Con chim lè lưỡi
  Nó chỉ người nào?
  Nó chỉ người này!”

 

Sưu tầm: Lê Thu Hường

Video minh họa: 

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #chongdongchongde; #chong-dong-chong-de; #thuvientrochoi

 

Trò chơi tương đồng