Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
 • 0969.084.985

ĐỒNG DAO CÁI BỐNG CÁI BANG

  

 • Cái bống là cái bống bang
  Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ
  Ngày sau bống đỗ ông đồ
  Đi võng lá sắn, đi dù lá khoai • Cái bống là cái bống bang
  Con đi tìm sàng cho mẹ đổ khoai
  Con ăn một, mẹ ăn hai
  Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn
  Con ngồi con khóc nỉ non
  Mẹ đi lấy vọt con bon đầu hè
  Có đánh thì đánh vọt tre
  Chớ đánh vọt nứa mà què chân con

 

 • Cái bống là cái bống bang
  Ăn cơm bằng sàng, bốc muối bằng vung
  Mẹ giận mẹ vứt xuống sông
  Bơi ra cửa biển lấy chồng lái buôn
  Khát nước thì uống nước nguồn
  Lạc đường thì bảo lái buôn đưa về

 

 • Cái bống là cái bống bang
  Thấy mẹ về chợ phùng mang ra mừng
  Mẹ giận mẹ quẳng xuống sông
  Con ra bãi bể lấy chồng Thanh Hoa
  Tháng tám mẹ đẻ con ra
  Mẹ đem mẹ bỏ đường xa mẹ về
  Mẹ về con cũng theo về
  Nào con có biết mô tê đường nào?

 

 • Cái bống là cái bống bang
  Khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm
  Mẹ bống đi chợ đường trơn
  Bống ra gánh đỡ chạy cơn mưa ròng

 

Sưu tầm: Thu Sương

Nguồn tham khảo: Internet

Video minh họa: 

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #thuvientrochoi; #taydep  #dongdao #dongdaohay

 

 

 

  

Trò chơi tương đồng