Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO BÍ NGÔ LÀ CÔ ĐẬU NÀNH

 

 

Bí ngô là cô đậu nành

Đậu nành là anh dưa chuột

Dưa chuột cậu ruột dưa gang

Dưa gang cùng hàng dưa hấu

Dưa hấu là cậu bí ngô

Bí ngô là cô đậu nành.

 

Dị bản

Lúa ngô là cô đậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột là ruột dưa gang
Dưa gang là nàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu lúa ngô. 

Sưu tầm: Thuỳ Dung

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi # bingolacodaunanh #dongdao #dongdaohay  

Đồng Dao Bí Ngô Là Cô Đậu Nành

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng