Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

UỐNG RƯỢU

 

Một chén giải cơn sầu

Hai chén còn nhơn đạo

Ba chén còn gượng gạo

Bốn chén nổi sân si

Năm chén sập thần vì

Sáu chén ngồi ghì xuống đó

Bảy chén thì đuổi chẳng đi

Tám chén lóc trộn lộn ra

Chín chén lóc trộn lộn vô

Mười chén ai xô tôi ngã

Mười một chén chửi cha ai xô

 

 

 

Sưu tầm: Hoàng Phương Anh

Nguồn tham khảo: Internet;

Hashtags: #thuvientrochoi; #ve; #veuongruou  

Vè Uống Rượu

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Vè dân gian Việt Nam
Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng