Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

THÁCH CƯỚI

 

“Em là con gái nhà giàu

 

Mẹ cha thách cưới ra màu sinh sao

 

Cưới em trăm tấm gấm đào

 

Một trăm hòn ngọc, hai mươi tám ông sao trên trời

 

Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi

 

Ống thuốc bằng bạc, ống vôi bằng vàng

 

Sắm xe tứ mã đem sang

 

Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu

 

Ba trăm nón Nghệ đội đầu

 

Một người một cái quạt Tàu thật xinh

 

Anh về sắm nhiễu Nghi Đình

 

May chăn cho rộng ta mình đắp chung

 

Cưới em chín chĩnh mật ong

 

Mười cót xôi trắng, mười nong xôi vò

 

Cưới em tám vạn trâu bò

 

Bảy vạn dê lợn, chín vò rượu tăm

 

Lá đa mặt nguyên hôm rằm

 

Răng nanh thằng Cuội, râu hàm Thiên Lôi

 

Gan ruồi mỡ muỗi cho tươi

 

Xin chàng chín chục con dơi góa chồng

 

Thách thế mới thỏa trong lòng

 

Chàng mà lo được thiếp cùng theo chân.”

 

Sưu tầm: Vân Anh

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi #vethachcuoi #ve 

 

 

  

 
Trò chơi tương đồng