Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

 NÓI XẠO

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè nói xạo

Có một bát gạo

To bằng trứng gà

Còn nữa, quả cà

Nhỏ bằng chí mén

Có một cái chén

Cả trăm người ăn

Có một cái chăn

Cả trăm người đắp

Có một trái bắp

Cả trăm người khiêng

Chia khắp ba miền

Ăn hoài không hết

Có một con ếch

Vô bếp lửa ngồi

Để tránh kiến hôi

Cùng là sưởi ấm

Kể cũng nhiều lắm

Nhưng hẹn một ngày

Ai đó tiếp tay

Nghe vè kể tiếp..

Chuối già, chuối sứ.

  

 Sưu tầm: Nguyễn Yến

Nguồn tham khảo: Internet

Thông tin bổ sung:

Hashtags: #thuvientrochoi #venoixao #venoidoc #ve

 

  

 
Trò chơi tương đồng