Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

 NÓI NGƯỢC

 

Nghe v nghe ve

 Nghe vè nói ngược

 Nga đua dưới nước

Tàu chy trên b

Lên núi đặt l

 Xung sông đốn ci

Gà c hay i

Heo nái hay bươi

Nước kém ba mươi

Mng mười nước nhy

Ghe ni thì đẩy

 Ghe cn thì chèo

 My chú nhà nghèo

 Cho vay bc n

Nhà giàu nhà có

Thiếu trước ht sau

Đòn xóc b cau

Dao bu ct lúa

May qun bng búa

Ba ci bng kim

 Bi đất tìm chim

 Sư chùa gian ác

Què đi công tác

 Lác lái máy bay

 Ct tay đào hm

 Thng câm gi đin

 Ch điếc nghe đài

Ông móm nhai xương

Bà mù đọc báo

Mùa hè chết cóng

Nước nóng đóng băng

Tìm chim dưới nước

Ban phước cho cha

Rùa chy lăng xăng

 Th bò nhúc nhích

 Model phc phch

 Bà cha có eo

 Heo thích leo trèo

Mèo thương chut lm!

Gia đêm có nng

Trưa tri đầy sao

 Yêu thì mày-tao

Ghét thì y-t

Vua làm thng

 Th N hoa khôi

 Th xây thì phá

 Cá nhy bng chân

Vn lý thì gn

Nhà bên xa cách

 Chuông kêu tí tách

 Vi rách m tri

 

  

 Sưu tầm: Lê Hồng Phương

Video Vè Nói Ngược

Nguồn tham khảo: hoasinhanhca(google),

Thông tin bổ sung:

Hashtags: #thuvientrochoi #venoinguoc #nghevengeve #ve #vehay

  

 

Vè Nói Ngược

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Vè Nói Ngược
Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng