Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

 LOÀI VẬT

 

 

Ve vẻ vè ve

Cái vè loài vật

Trên lưng cõng gạch

Là họ nhà cua.

Nghiến răng gọi mưa

Đúng là cụ cóc.

Thích ngồi cắn trắt

Chuột nhắt chuột đàn.

Đan lưới dọc ngang

Anh em nhà nhện.

Gọi kiểu tóc bện

Vợ chồng nhà sam.

Rền rĩ kéo đàn

Đúng là anh dế.

Suốt đời chậm trễ

Là họ nhà sên.

Đêm thắp đèn lên

Là cô đom đóm.

Gọi người dậy sớm

Chú gà trống choai.

Đánh hơi rất dài

Anh em chú chó.

Mặt hay nhăn nhó

Là khỉ trên rừng.

Đồng thanh hát cùng

Ve sầu mùa hạ.

Cho tơ óng ả

Chị em nhà tằm.

Tắm nước quanh năm

Giống nòi tôm cá...

Loài vật hay quá!Sưu tầm: Thùy Dung

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi#ve #veloaivat

 

 

 
Trò chơi tương đồng