Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

 ĐÁNH BẠC

 

 

Cái vẻ cái ve,
Cái vè đánh bạc.
Đầu hôm xao xác,
Mặt tốt như tiên,
Canh khuya hết tiền,
Mặt như chim cú.
Cái đầu sù sụ,
Con mắt trỡm lơ.
Bộ đi thất thơ,
Như hình chó đói.
Chân đi cà khói,
Dạo xóm dạo làng.
Quần rách lang thang,
Lấy tay mà túm.Sưu tầm: Kim Yến

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi #ve #vedanhbac

 

 

 
Trò chơi tương đồng