Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

CON CHIM HAY HÁT

 

                                                                       Con chim hay hát

                                                                       Nó hát cành đa

                                                                       Nó ra cành trúc

                                                                       Nó rúc cành tre

                                                                       Nó hát le te

                                                                       Nó hát la ta

                                                                       Nó bay vô nhà

                                                                       Nó ra ruộng lúa

                                                                       Nó múa nó chơi

                                                                       Chim ơi, chim ơi!

 

 

 

 
Sưu tầm: Kim Chi

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo:

Hashtags: #thuvientrochoi #veconchimhayhat #ve

Vè Con Chim Hay Hát

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng