Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

VÈ CON CHIM CHÍCH CHÒE

 

 

Mày ngồi đầu hè

Mày nhá gạo rang

Bảo mày vào làng

Mày kêu gai góc

Bảo mày gánh thóc

Mày kêu đau vai

Bảo mày ăn khoai

Mày kêu khoai ngứa

Bảo mày ăn dứa

Mày kêu dứa say

Bảo mày ăn chay

Mày kêu đến trưa

Bảo mày đi bừa

Mày đánh què trâu

Bảo mày đi câu

Mày đánh bẹp giỏ

Bảo mày cắt cỏ

Mày đánh gãy liềm

Bảo mày gặt chiêm

Mày đánh gãy hái

Bảo mày đi đái

Mày kêu ông Ộp!

 

Sưu tầm: Lê Quỳnh Chi

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: Internet;

Hashtags: #thuvientrochoi #veconchinchichchoa #vedangianvietnam #nhungbaivehay #baiveynghia

 

 

 

Vè Con Chim Chích Chòe

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Vè dân gian Việt Nam
Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng