Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

CHÚ BÉ BẮT ĐƯỢC CON CÔNG

 

 

Chú bé bắt được con công, 

Đem về biếu ông

Ông cho con gà,

Đem về biếu bà, 

Bà cho quả thị

Đem về biếu chị,

Chị cho quả chanh.

Đem về biếu anh, 

Anh cho tu hú.

Đem về biếu chú,

Chú cho buồng cau,

Chú thím đánh nhau,

Buồng cau trả chú,

Tu hú trả anh,

Quả chanh trả chị,

Quả thị trả bà,

Con gà trảo ong,

Con công phần tôi. 

 

Sưu tầm: Thu Sương. 

Nguồn tham khảo: Internet.

Hashtags: #thuvientrochoi, #vevietnam, #chubebatduocconcong, #vedangian.

Trò chơi tương đồng