Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

BÀ CÒNG ĐI CHỢ TRỜI MƯA

 

 

Bà còng đi chợ trời mưa,

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng.

Đưa bà đến quãng đường đông,

Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà.

Tiền bà trong túi rơi ra,

Tép, tôm nhặt được trả bà mua rau.

 

Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009.

 

Sưu tầm: Thùy Dung. 

Nguồn tham khảo: Internet.

Hashtags: #thuvientrochoi, #vebacong, #bacongdichotroimua, #vedangian.

Trò chơi tương đồng