Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

ĐỒNG DAO NU NA NU NỐNG

 

Lời 1: 

“Nu na nu nống

Cái trống nằm trong

Con ong nằm ngoài

Củ khoai chấm mật

Bà phật đồ xôi

Ông tôi nấu chè

Tè he chân rụt.”

Lời 2: 

“Nu na nu nống

Đánh trống phất cờ

Mở hội thi đua

Chân ai sạch sẽ

Gót đỏ hồng hào

Không bẩn tý nào

Được vào đánh trống.”

Lời 3: 

“Nu na nu nống
Cái cống nằm trong
Cái ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Bụt ngồi bụt khóc
Con cóc nhảy ra
Ông già ú ụ
Bà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tè he chân rụt.Sưu tầm: Chú Tuốn

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: ; ảnh:

Hashtags: #thuvientrochoi; #trochoichoichuyen; #dongdaochoichuyen

 

 

Trò chơi tương đồng