Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

          ĐỒNG DAO YÊU MẸ               

       
                                                  Thơ: Yêu mẹ | MN Đức Giang

Mẹ đi làm

Từ sáng sớm

Dậy thổi cơm

Kho thịt cá

Em kề má

Được mẹ thơm

Ôi mẹ ơi

Yêu mẹ lắm 

 

Sưu tầm: Minh Tuấn

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

  Hashtags: #thuvientrochoi; #đongaoyeume#dongdao #dongdaohay  

Trò chơi tương đồng