Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO RẠNG ĐÔNG

 

 

 

 

Sao hôm lấp lánh

Sao mai lấp lánh

Cuốc đã sang canh

Gà kia gáy rúc

Chích chòe lìa tổ

Trời đã rạng đông. 

Sưu tầm: Thuỳ Dung

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi  #dongdao #dongdaohay #rangdong 

Trò chơi tương đồng