Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO XÂU CHỈ

 

 

 

Tịch tịch tang tang

Bắt con kiến vàng

Buộc chỉ ngang lưng

Cho vào cái ống

Một bên lấy giấy mà bưng

Một bên bôi mỡ kiến mừng kiến sang.Sưu tầm: Thuỳ Dung

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

 

  Hashtags: #thuvientrochoi  #dongdao #dongdaohay #xauchi 

Trò chơi tương đồng