Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO NGHÉ BẦU NGHÉ BẠN 

                                                                                                       

Nghé bầu nghé bạn 
Trâu cày ruộng cạn 
Mẹ cày ruộng sâu 
Lúa tốt bằng đầu 
Cò bay thẳng cánh 
Một sao năm gánh 
Một mẫu năm trăm 
Một bông lúa chăm 
Một trăm hạt thóc 
Hạt bằng đấu bảy 
Hạt bằng đấu ba 
Hạt bằng trứng gà 
Hạt bằng trứng vịt 
Hạt bằng trái mít 
Hạt bằng bình vôi 
Hạt nào vỡ đôi 
Bằng nồi gánh nước 
Nghé ơi...

 

Sưu tầm: Thu Sương

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi #nghebaungheban #dongdao #dongdaohay  

Đồng Dao Nghé Bầu Nghé Bạn

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng