Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

ĐỒNG DAO LỘN CẦU VỒNG

 

Lộn cầu vồng,
Nước trong nước chảy.
Có cô mười bảy,
Có chị mười ba.
Hai chị em ta,
Cùng lộn cầu vồng.


Đây là bài đồng dao trò chơi dân gian Lộn cầu vồng: Hai bạn đứng đối mặt nhau, nắm tay nhau cùng lắc tay theo nhịp của bài.
Hát đến câu “Cùng lộn cầu vồng” thì hai bạn cùng xoay người và lộn đầu qua tay của bạn kia. Sau câu hát hai bạn sẽ đứng quay lưng vào nhau. Tiếp tục hát bài đồng dao rồi quay trở lại vị trí cũ.


Sưu tầm: Chú Tuốn

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009; ảnh:

Hashtags: #thuvientrochoi; #trochoichoichuyen; #dongdaochoichuyen

Trò chơi tương đồng