Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

          ĐỒNG DAO CON CUA   

                 

Con cua mà có hai càng

Đầu, tai không có bò ngang cả đời.

Con cá mà có cái đuôi

Hai vây ve vẩy nó bơi rất tài.

Con rùa mà có cái mai

Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra.

Con voi mà có hai ngà

Cái vòi nó cuốn đổ nhà, đổ cây.

Con chim mà có cánh bay

Bay cùng nam, bắc, đông, tây tỏ tường.Sưu tầm: Thùy Dung

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

 Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

 Hashtags: #thuvientrochoi #dongdao #dongdaohay #concua. 

 

 

 

  

Trò chơi tương đồng