Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO CON BÊ VÀNG  

 

Bê là bê con

Bê là bê vàng

Bê đứng rền ràng

Bê đi với mẹ

Bê đừng chạy xuống bể

Bê đừng chạy lên ngàn

Mà cọp mang

Mà sấu nuốt

Đi tìm nơi cỏ tốt

Bê gặm cho ngon

Bê là bê ơi!

Bê là bê con

Bê là…bê vàng… 

Sưu tầm: Thu Sương

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi #conbevang #dongdao #dongdaohay  

Trò chơi tương đồng