Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO CHÚ NGỖNG CON 

 

Ngỗng ta không chịu học

Lại khoe biết chữ rồi

Khi bị đưa sách ngược

Ngỗng cứ tưởng là xuôi

Cứ giả vờ đọc nhẩm

Làm Vịt con tức cười!

Vịt con khuyên một hồi

Ngỗng ngỗng ơi! Học! Học!…

Ngỗng ngỗng ơi! Học thôi!

Sưu tầm: Thu Sương

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi #chungongcon #dongdao #dongdaohay  

Trò chơi tương đồng