ĐỒNG DAO CHƠI CHUYỀN

ĐỒNG DAO CHƠI CHUYỀN

ĐỒNG DAO CHƠI CHUYỀN

Cái mốt, cái mai
Con trai, con hến
Con nhện chăng tơ
Quả mơ, quả mận
Cái cận, lên bàn đôi
Đôi chúng tôi
Đôi ch úng nó
Đôi con chó
Đôi con mèo
Hai chèo ba
Ba đi xa
Ba về gần
Ba luống cần
Một lên tư
Tư củ từ
Tư củ tỏi
Hai hỏi năm
Năm em nằm
Năm lên sáu
Sáu lẻ tư
Tư lên bảy
Bảy lẻ ba
Ba lên tám
Tám lẻ dôi
Đôi lên chín
Chín lẻ một
Mốt lên mười.
Chuyền chuyền một, một đôi…

Sưu tầm: Chú Tuốn

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: Thư Viện Trò Chơi

Hashtags: #thuvientrochoi; #trochoichoichuyen; #dongdaochoichuyen

Danh Mục: Đồng Dao