Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO CHO TÔI ĐI CÀY 

                                                                                                       

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống.

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm

Lấy rơm đun bếp

Lấy ông nắng lên.

Cho trẻ con chơi

Cho già bắt rận

Cho tôi đi cày.

Sưu tầm: Thuỳ Dung

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi  #dongdao #dongdaohay #chotoidicay 

 

Trò chơi tương đồng