Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

ĐỒNG DAO CHI CHI CHÀNH CHÀNH

 

“Chi chi chành chành

Các anh bạn nhỏ

Nhặt cỏ vườn rau

Bắt sâu ruộng đỗ

Thi nhau ta cố

Xem nào ai nhanh

Chi chi chành chành

Ù à ù ập”

Lời 2: 

“Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa đứt cương

Ba vương ngũ đế

Cắp dế đi tìm

Ù à ù ập.”

Lời 3: 

“Chu tri rành rành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa đứt cương

Ba vương tập đế

Cấp kế đi tìm

Hú tim òa ập.”Sưu tầm: Chú Tuốn

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: ; ảnh:

Hashtags: #thuvientrochoi; #trochoichoichuyen; #dongdaochoichuyen

Trò chơi tương đồng