Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO CAM, QUÝT, MÍT, HỒNG

 

Mở ảnh

                                                                                                             

Cây cam, cây quýt

Cây mít, cây hồng

Ta trồng ta ăn

Ta cùng lo liệu

Ai trồng thiếu

Xin trồng thêm.

Sưu tầm: Kim Chi

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi #camquytmithong #dongdao #dongdaohay  

Trò chơi tương đồng