Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

          ĐỒNG DAO CÁI CÒ CÁI VẠC CÁI NÔNG   

              

Cái cò cái vạc cái nông

Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò

Không không tôi đứng trên bờ

Mẹ con nhà vạc còn ngồi ở kia.Sưu tầm: Thùy Dung

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

 Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

 Hashtags: #thuvientrochoi #dongdao #dongdaohay #caicocaivaccainong.  

 

 

 

  

Đồng Dao Cái Cò Cái Vạc Cái Nông

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng