Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO CÁC LOÀI KIẾN 

 

Kiến mẹ kiến con

Kiến ở trên non

Là con kiến nhót

Hay đi lót nhót

Là con kiến hôi

Chân vướng nhọ nồi

Là con kiến nhện

Vừa đi vừa liệng

Là con kiến bay…Sưu tầm: Thu Sương

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi #cacloaikien #dongdao #dongdaohay  

Trò chơi tương đồng