Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

  ĐỒNG DAO CÁC LOÀI CÁ

 

 

 

Cá biển cá bầy

Ăn ngày hai bữa

Là con cá cơm

Nhọn mồm nhọn mũi

Là con chào rao

Nhận hủ nhận vò

Là con cá nhét

Nở ra đỏ chẹt

Là con các khoai

Đi ăn trộm hoài

Là con cá nhám

Khệnh khệnh khạng khạng

Là con cá căn

Già rụng hết răng

Là con cá móm

Bò đi lọm khọm

Là con cá bò

Ăn chẳng biết no

Là con cá hốc.

 

Sưu tầm: Thuỳ Dung

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi #cacloaica #dongdao #dongdaohay  

Trò chơi tương đồng