Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

CA DAO VỀ TÌNH BẠN, BẠN BÈ

 

Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn Thân 999 Like

1.

Bạn bè là nghĩa tương thân.

Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau.

   Bạn bè là nghĩa trước sau.

Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai2.

Thói thường gần mực thì đen

Anh em bạn hữu phải nên chọn người

   Những người lêu lổng chơi bời

Cùng là lười biếng ta thời tránh xa.3.

 Bạn bè là nghĩa tương tri

Sao cho sau trước một bờ mới nên4.

Sống trong bể ngọc kim cương

Không bằng sống giữa tình thương bạn bè

 

5.

Tình bạn là bản tình ca tuyệt vời

Tình bạn là cái chi chi

Nướng con cá lóc chơi liền một ve

Chơi xong mới thấy ngà ngà

Ôm nhau một cái bạn bè muôn năm

 

 

Sưu tầm: Kim Chi

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi #cadaovetinhban #cadaotucnguvietnam

 

Trò chơi tương đồng