Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
 • 0969.084.985

CA DAO VỀ THẦY CÔ

 1. Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

 1. Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.

 1. Ơn thầy soi lối mở đường

Cho con vững bước dặm trường tương lai

 1. Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

 1. Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói đố mày làm nên.

 1. Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

 1. Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

 1. Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

 1. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

 1. Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy con như thầy.

 1. Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

 1. Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

 1. Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

 1. Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

 1. Chữ thầy trong cõi người ta

Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy

 1. Thời gian dẫu bạc mái đầu

Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy

 1. Dạy con từ thuở tiểu sinh

Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho "cách vật trí tri"

Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông

Sưu tầm: Thu Sương  

Video minh họa: 

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi #cadaovethayco #cadaotucnguvietnam

 

Trò chơi tương đồng