Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

CA DAO VỀ LÒNG YÊU NƯỚC

1.

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

2.

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng Ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

3.

Tay bắt tay, chung long chung sức

Quyết diệt thù cứu quốc bạn ơi

Lòng em khôn tỏ hết lời

Kìa gương phấn dũng rạng ngời nước non.

4.

Ngọn núi Truồi vừa cao, vừa dựng

Lòng người Thừa Thiên vừa cứng, vừa dai

Dù cho nắng sớm mưa mai

Song dồn gió dập, vẫn tranh đấu cho Nam Bắc trong ngoài gặp nhau.

Bắc Nam là con một nhà

Là gà một mẹ, là hoa một cành

Nguyện cùng biển thẳm non xanh

Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.

5.

Ru hời, ru hỡi là ru

Cha con còn ở chiến khu chưa về.

Con ơi ! Nhớ trọn lời thề

Tự do, Độc lập, không nề hy sinh.

6.

Ðeo hoa chỉ tổ nặng tai

Ðeo kiềng nặng cổ hỡi ai có vàng

Làm thân một nước vẻ vang

Ðem vàng giúp nước giàu sang nào tầy

Ðổi vàng lấy súng cối say

Bắn tan giặc Pháp dựng ngày vinh quang.

7.

Đứng trên cầu Cấm em thề

Chưa xong nhiệm vụ chưa về quê hương.

8.

Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non

Nàng về nuôi cái cùng con

Ðể anh trấn thủ nước non Cao Bằng.

9.

Ăn trái khổ qua, ai nhả ra cho đặng

Dầu cay, dầu đắng cũng ráng nuốt trôi

Căm thù cay đắng mấy mươi

Ta phải ngậm suốt ba chục năm trời mới diệt hết xâm lăng.

10.

Đồn Tây dù chắc, dù dày,

Thuế nộp đủ đầy, đồn ắt phải tan.

Sưu tầm: Thu Sương  

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet

Hashtags: #thuvientrochoi #cadaovelongyeunuoc #cadaotucnguvietnam

 

Trò chơi tương đồng