Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

CON CÚT

 

 

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè con cút

Trâu ăn mấy chút

Bắt mẹ tôi đền

Nắm chóp tôi lên

Đau đầu cha chả

Chạy mời Trùm Xã,

Lại có Trưởng Đông

Trâu ăn ngoài đồng

Bắt vô mà cột

Mâm trầu cho tốt

Hũ rượu cho ngon

Phải trâu của con

Thì con bắt lấy.

Sưu tầm: Thùy Dung

Nguồn tham khảo: Internet;

Hashtags: #thuvientrochoi; #ve; #veconcut. 

Trò chơi tương đồng