Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

CHĂN TRÂU

Cực khổ là thằng chăn trâu

Ra đứng đầu cầu khóc mạ (mẹ) van cha

Hai hàng nác mắt chảy ra ròng ròng

Cách sông trở hói biết là đi đâu

Đêm dậy chú cho mở trâu 

Lịp(nón) rách nỏ có lấy đầu che mưa 

Thân tui (tôi) đi sớm về trưa 

Vác cày, vác bừa đã mỏi hai bai (vai)

Chú thuê quan mốt quan hai

Tui ở với chú một vài đôi năm

Ăn xong rồi chú lại nằm

Bắt tui xay ló (lúa) túi tăm trong nhà

Cái niêu bưa bằng trứng gà

Chú bỏ nạm gạo thiệt là chú ơi

Cái niêu chưa bắc đã sôi

Chưa đơm đã hết chú ngồi chú lo

Thóc chú ba lậm bảy kho

Chú cho ăn ít không cho ăn nhiều

Chú ăn cá thu cá thiều

Bắt tu ăn mói xót điều như ca

Tui tính cho đến tháng ba

Tui trả trâu chú tui ra tui về

Tháng tám chú vác tiền qua thuê

Tui tởn năm ngoái không hề vãng lai

Trâu kêu một tiếng ngân nga

Nghé kêu một tiếng ác là líu lăng

Con chú đứa nậy thì mặc áo dài

Đứa nhỏ tóc dài phủ phê

Trống canh đã đánh bốn bề

Lỗ mẹng dóp dép không hề mở ra

Trâu kêu một tiếng ngân nga

Nghé kêu một tiếng ác là líu lo

Thân trâu có một hàm tăng (răng)

Cạp cỏ đất bằng uống chén nác ao

Trời hạn đập trâu ra rào

Gặp trời mưa ào trâu kéo trâu lên

 

Sưu tầm: Phương Nga

Nguồn tham khảo: Internet;

Hashtags: #thuvientrochoi; #ve; #chantrau 

 

Trò chơi tương đồng