Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

TRÒ CHƠI ...

 

Vài lời giới thiệu 

Ảnh minh họa

 

Tên trò chơi:

Trò chơi ...

 

Thể Loại trò chơi:

Trò chơi dân gian.

 

Dân tộc/ Khu vực chơi:

V

 

Mục đích, ý nghĩa trò chơi:

V

 

Số lượng người chơi:

Một hoặc nhiều người chơi.

 

Chuẩn bị chơi:

 

Cách chơi, luật chơi:

 

Video minh họa:

Link chi tiết: https://www.youtube.com/channel/UCkgnRv5iiEWdr_S072jGElQ

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #tentrochoi; #ten-tro-choi; #thuvientrochoi

Trò chơi tương đồng