Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985
BẮT CHUỒN CHUỒN 
 

Tên trò chơi: BẮT CHUỒN CHUỒN

Bắt coòng coòng

Thể Loại: Trò chơi dân gian.

Dân tộc/ Khu vực: 

- Trò chơi có nguồn gốc từ dân tộc Mường

- Trò chơi dân gian nảy sinh từ cuộc sống, trẻ em người Mường thích bắt chuồn chuồn để chơi, có thể thấy ở một số dân tộc khác cũng có trò chơi tương tự.

 

Mục đích, ý nghĩa: 

Trò chơi kết hớp với hát tạo không khí vui nhộn cho người chơi.

 

Chuẩn bị:

Người chơi: 

- Đây là trò chơi dành cho các trẻ em thiếu nhi.

- Trò chơi không hạn chế số lượng người chơi.

Dụng cụ chơi: 

Không gian chơi: 

- Cạnh bờ ao, bờ suối hoặc những chỗ có nhiều chuồn chuồn...

 

Mô tả chi tiết (luật chơi, cách chơi):

- Mỗi em bắt lấy một con chuồn chuồn nhỏ, sau đó buộc vào đầu dây hay buộc vào cây cỏ hoặc cái lạt làm mồi như chuồn chuồn to. Khi thấy chuồn chuồn to thì cầm dây có buộc chuồn chuồn quay quay, trong khi quay thì miệng hát:

Bắt coòng coòng coòng

Bắt coòng côộm côộm

Ăn lôộm coòng kém kém

Ăn lém coòng con con

Ngon chăng

Nhà da ó noo hới côộm côộm

Côộm côộm ăn lôộm coòng kém

Kém kém ăn lém coòng con con

Ngon chăng

Nhà da ớ noo hới côộm côộm.

Dịch:

Bắt chuồn chuồn chuồn

Bắt chuồn cộm cộm (chuồn to)

Ăn trộm chuồn kém kém (chuồn nhỏ)

Ăn liếm chuồn con con

Ngon không

Nhà mày ở đâu hỡi cộm cộm.

- Vừa hát bài ca trên và tay giơ con chuồn chuồn nhỏ để con chuồn chuồn to nhìn thấy. Con cộm tưởng chuồn chuồn nhỏ đang bay liền đuổi đớp mồi. Khi đó, người quay chuồn chuồn nhỏ kéo rút dây lại và vồ ngay lấy con chuồn chuồn to. 

 

Video minh họa: https://www.youtube.com/channel/UCkgnRv5iiEWdr_S072jGElQ

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Bùi Thiện (2010),  Tục ngữ, câu đố và trò chơi trẻ em Mường, Nxb. Văn hóa dân tộc Hà Nội.; ảnh:

Hashtags: #batchuonchuon; #bat-chuon-chuon; #thuvientrochoi

 

Trò chơi tương đồng