Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
 • 0969.084.985
BẮN VẸT GỖ 
 

Tên trò chơi: BẮN VẸT GỖ

Thể Loại: Trò chơi dân gian.

Dân tộc/ Khu vực: Dân tộc Sán Dìu - Việt Nam

Mục đích, ý nghĩa: 

– Trò chơi này rèn luyện cặp mắt tinh tường và óc phán đoán chính xác, đôi bàn tay khéo léo cho người chơi.

– Cách ước lượng chính xác khoảng cách. 

 

Số lượng người chơi: Một hoặc nhiều người chơi.

Chuẩn bị:

– Dụng cụ chơi: 

 • Những con vẹt gỗ có buộc sợi dây mảnh. 
 • Cột và cành để treo vẹt gỗ
 • Cung bỏ phù hợp với lứa tuổi người chơi

– Không gian chơi: Khoảng sân rộng, thoáng (Cần đảm bảo không gian đủ rộng, khi chơi người chơi sẽ không bắn vào người khác). 

 

Mô tả chi tiết (luật chơi, cách chơi):

– Luật chơi: 

 • Đã bắn rồi thì không được bắn lại. 
 • Phải thực hiện theo thứ tự nhóm đã quy định. 
 • Mỗi người chơi bắn 5 lượt. 
 • Khi thua phải thực hiện đúng yêu cầu của người thắng đưa ra. 

– Cách chơi: 

 • Theo thứ tự đã được chỉ định người chơi đứng ở vạch mốc, lần lượt dương cung nỏ bắn vào những con vẹt gỗ.
 • Vẹt rơi hay không đều phải nhường lượt cho bạn kế tiếp. 
 • Mỗi người chơi bắn 5 lượt theo quy định. Ai bắn rơi được nhiều vẹt gỗ nhất người đó thắng.
 • Những người chơi thua phải thực hiện đúng quy định.

 Sưu tầm: Lương Thị Tuyết Nhi

Video minh họa:

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet;

Hashtags: #banvetgo; #ban-vet-go; #thuvientrochoi

 

Trò chơi tương đồng