Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

ĐỒNG DAO TAY ĐẸP

  

Một tay đẹp

Hai tay đẹp

Ba tay đẹp

Tay dệt vải

Tay vãi rau

Tay buông câu

Tay chặt củi

Tay đắp núi

Tay đào sông

Tay cạo lông

Tay mổ lợn

Tay bắt vượn

Tay bắt voi

Tay bẻ roi 

Tay đánh hổ


 

Sưu tầm: Thu Sương

Nguồn tham khảo: Internet

Video minh họa: 

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #thuvientrochoi; #taydep  #dongdao #dongdaohay

 

 

 

  

Trò chơi tương đồng