Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

          ĐỒNG DAO NHÀ NÀO NHÀ NẤY CÒN ĐÈN CÒN LỬA               

       Bếp lửa của mẹ | Tạp chí Quê Hương Online | Ủy ban Nhà nước về người ...
                                                                                                   

                           

Nhà nào nhà nấy, còn đèn còn lửa,

Mở cửa cho anh em chúng tôi vào.

Bước lên giường cao thấy đôi lồng ấp,

Bước ra đằng sau, thấy ngôi nhà lợp.

Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm,

Ông sống một trăm, thêm năm tuổi lẻ.

Vợ ông sinh đẻ những con tốt lành,

Những người như tranh, những con như rối.

       

                             

Sưu tầm: Kim Chi

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet

  Hashtags: #thuvientrochoi; #nhanaonhanaycondenconlua #dongdao #dongdaohay  

Đồng Dao Nhà Nào Nhà Nấy Còn Đèn Còn Lửa

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng