Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

          ĐỒNG DAO HẠT MƯA HẠT THÓC                   

 

 

Hạt mưa hạt thóc

Tôi ở trên cao

Tôi rơi xuống đất

Tưởng rằng tôi mất

Chẳng hóa tôi không

Tôi chảy ra sông

Nuôi loài tôm cá

Qua các làng xã

Theo máng theo mương

Cho người trồng trọt

Thóc vàng chật cót

Cơm trắng đầy nồi

Vậy chớ khinh tôi

Hạt mưa hạt thóc.

Sưu tầm: Minh Tuấn

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

 Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

 Hashtags: #thuvientrochoi #dongdao #dongdaohay #hatmuahatthoc

 

 

 

  

Trò chơi tương đồng