Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

          ĐỒNG DAO ĐI CẦU ĐI QUÁN                    

       Đồng dao Đi cầu đi quán: Đi cầu đi quán                                                  

Đi cầu đi quán
Đi bán lợn con
Đi mua cái xoong
Đem về đun nấu
Mua quả dưa hấu
Về biếu ông bà
Mua một đàn gà
Về cho ăn thóc
Mua lược chải tóc
Mua cặp cài đầu
Đi mau về mau
Kẻo trời sắp tối.

 

 

Sưu tầm: Kim Chi

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

 Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

 Hashtags: #thuvientrochoi; #dicaudiquan #dongdao #dongdaohay

 

 

 

  

Trò chơi tương đồng