Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

          ĐỒNG DAO CON MÈO MÀ TRÈO CÂY CAU                 

       Con Mèo Mà Trèo Cây Cau ️️Phân Tích Bài Đồng Dao A-Z                                                  

Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
Chú chuột đi chợ đường xa.
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.

 

 

Sưu tầm: Kim Chi

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

   Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

  Hashtags: #thuvientrochoi; #conmeomatreocaycau #dongdao #dongdaohay  

Đồng Dao Con Mèo Mà Trèo Cây Cau

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng