Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

ĐỒNG DAO CHIM RI LÀ DÌ SÁO DẬU

 

 

Lời 1:

“Bồ các là bác chim ri

Chim ri là dì sáo sậu

Sáo sậu là cậu sáo đen

Sáo đen là em tu hú

Tu hú là chú bồ các

Bồ các là bác chim ri’’

Lời Lời 2:     

“Sáo sậu là cậu sáo đen
Sáo đen là em sáo đá
Sáo đá là má bồ nông
Bồ nông là ông ác là
Ác là là bà tu hú
Tu hú là chú chim ri
Chim ri là dì chim xanh
Chim xanh là anh cò bợ
Cò bợ là vợ thằng Ngô
Thằng Ngô là cô sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo đen”

Sưu tầm: Vũ Châu Nguyên

Nguồn tham khảo: Internet

Video minh họa: 

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #thuvientrochoi; #chimriladisaosau  #saosaulacausaoden  #bocaclabacchimri #dongdaoday  #dongdaochim

 

 

 

  

Đồng Dao Chim Ri Là Dì Sáo Dậu

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng