Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

          ĐỒNG DAO CÁC LOÀI CHIM                     

 

Sáo đen là em sáo đá

Sáo đá là má bồ nông

Bồ nông là ông ác là

Ác là là bà tu hú

Tu hú là chú chim ri

Chim ri là dì chim xanh

Chim xanh là là anh cò bợ

Cò bợ là vợ thằng Ngô

Thằng Ngô là cô sáo sậu

Sáo sậu là cậu sáo đen

Đánh trống thổi kèn đua ma sáo sậu.

 

Sưu tầm: Kim Chi

 Nguồn tham khảo: Internet

  Video minh họa: 

 Thông tin bổ sung: 

 Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

 Hashtags: #thuvientrochoi; #cacloaichim #dongdao #dongdaohay

 

 

 

  

Trò chơi tương đồng