Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985
I
ĐỐ VUI SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG
 

Tên trò chơi: ĐỐ VUI SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG

Thể Loại: Câu đố

Dân tộc/ Khu vực: Việt - Việt Nam .

Mục đích, ý nghĩa: Vui vẻ. khiến cho trẻ nhận biết về sự vật hiện tượng .

Số lượng người chơi: Từ hai người chơi trở lên .

Chuẩn bị: Các câu đố về các loại sự vật hiện tượng .

1. Con gì ăn lửa với nước than? (Đáp án: Con tàu)

2. Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao.

Đào chẳng thấy, lấy chẳng được? (Đáp án: Mặt trăng)

3.Cái gì trong trắng ngoài xanh

Trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào? (Đáp án: Bánh chưng)

4. Con gì chở được miếng gỗ lớn nhưng không chở được hòn sỏi?

(Đáp án: Con sông)

5. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em?

(Đáp án: Bàn chải đánh răng)

6. Giữa lưng trời có vũng nước trong

Cá lòng tong lội không tới, con ong chẳng vào?

Là trái gì? (Đáp án: Trái dừa)

7. Một mẹ mà đẻ bốn con

Con thời ba tuổi, mẹ còn có hai

Là gì? (Đáp án: Chân tay)

8. Hạt gieo tới tấp

Rãi đều khắp ruộng đồng

Nhưng hạt gieo chẳng nảy mầm

Ðể bao hạt khác mừng tầm mọc xanh

Là hạt gì? (Đáp án: Hạt mưa)

9. Thân em xưa ở bụi tre.

Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.

Là cái gì? (Đáp án: Quạt giấy)

10. Lịch nào dài nhất?

(Đáp án: Lịch sử)

11.Vừa bằng thằng bé lên ba

Thắt lưng con chạy ra ngoài đồng

Là gì? (Đáp án: Bó mạ)

12. Con gì có thịt không xương

Dầm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề

Hiên ngang đọ sức thủy tề

Giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi

Là con gì? (Đáp án: Con đê)

13. Anh bên kia sông, em bên này sông

Anh đuổi cùng vòng, chẳng bắt được em.

Là cái gì? (Đáp án: Cối xay)

14. Cây khô một lá bốn năm cành

Đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh

Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói

Chờ người quân tử mới dương danh

Là cái gì? (Đáp án: Cây đàn)

15. Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

Là cái gì? (Đáp án: Bàn chân)

16. Trên hang đá, dưới hang đá

Giữa có con cá thờn bơn

Là cái gì? (Đáp án: Cái miệng)

17. Tôi ăn trước, tôi lại ăn thừa

Ngày ngày giúp chúa hầu vui nhọc nhằn.

Là cái gì? (Đáp án: Đầu bếp)

18. Ở nhằ bằng tựa bắp tay

Ra ngoài bành trướng to tày cái nia

Là cái gì? (Đáp án: Cái dù)

19. Mình rồng, đuôi phụng le te

Mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con

Là cây gì? (Đáp án: Cây cau)

20. Hai mẹ sinh ba chục con

Ở chung nhà mà còn sinh sự đánh nhau

Đánh nhau thì đánh trên đầu

Thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn

Là gì? (Đáp án: Cờ tướng)

21. Vốn xưa ở đất sinh ra

Mà ai cũng gọi tôi là con quan

Dốc lòng việc nước lo toan

Đầy vơi cũng mặc thế gian ít nhiều

Là cái gì? (Đáp án: Cái ấm bằng đất nung)

22. Chẳng lợp mà thành mái

Chẳng cấy mà mọc đều

Già thì trắng phau phau

Non thì đen kin kít

Là gì? (Đáp án: Mái tóc)

23. Xã đông nhất là xã nào?

 (Đáp án: Xã hội)

24. Con đường dài nhất là đường nào?

(Đáp án: Đường đời)

25. Quần rộng nhất là quần gì?

(Đáp án: Quần đảo)

26 . Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

(Đáp án: Con tim)

27. Bốn chân đạp đất từ bi

Đã ăn chén sứ, ngại chi chén sành

Là gì? (Đáp án: Tủ đựng chén bát)

28. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? (Đáp án: Bắp ngô)

Mô tả chi tiết (luật chơi, cách chơi )

 

Video minh họa: https://www.youtube.com/watch?v=UHXPYS1fj_g

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #do-vui-su-vat-hien-tuong; #do-vui-su-vat-hien-tuong; #thuvientrochoi

Đố Vui Sự Vật Hiện Tượng

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi liên quan
Đã xem
Đề xuất thêm
Trò chơi tương đồng