Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985
I
ĐỐ CHỮ
 

Tên trò chơi: ĐỐ CHỮ

Thể Loại: Câu đố

Dân tộc/ Khu vực: Việt - Việt Nam .

Mục đích, ý nghĩa: Vui vẻ. khiến cho trẻ nhận biết về sự vật hiện tượng .

Số lượng người chơi: Từ hai người chơi trở lên .

Chuẩn bị: Các câu đố về các loại sự vật hiện tượng .

Mô tả chi tiết (luật chơi, cách chơi )

 ...

Video minh họa: https://www.youtube.com/watch?v=UHXPYS1fj_g

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #do-vui-su-vat-hien-tuong; #do-vui-su-vat-hien-tuong; #thuvientrochoi

Trò chơi tương đồng