Câu Đố Về Nhân Vật Lịch Sử

Tên trò chơi: ĐỐ VUI VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ

Thể Loại: Câu đố

Dân tộc/ Khu vực: Việt – Việt Nam .

Mục đích, ý nghĩa: Vui vẻ. khiến cho trẻ dế nhận biết về lịch sử.

Số lượng người chơi: Từ hai người chơi trở lên .

Chuẩn bị: Các câu đố về các các nhân vật lịch sử.

Câu 1: Vũ Quang ai đã phất cờ,

Bình Tây sát tả, bây giờ nhớ ai.

Đáp án: Phan đình Phùng và Trương công định

Câu 2: Vì nhà, vì nước giao tranh

Thanh gươm, yên ngựa, phát hành, đốc quân.

Sa cơ nào quản tấm thân,

Mặc voi giày xéo, chết gần chồng con.

Đáp án: bùi Thị Xuân

Câu 3: Vua nào thuở bé chăn trâu,

Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành.

sứ quân dẹp loạn phân tranh,

Dựng lên thống nhất sử xanh còn truyền.

Đáp án:Đinh Tiên Hoàng

Câu 4: Vua nào tám tuổi lên ngôi,

Dẫu còn nhỏ bé mà người thông minh.

Ngay vàng hư vị nào Vinh,

Vì dân trốn khỏi hoàng thành giữa đêm.

Đáp án: vua duy tân

Câu 5: Từ bẩy tuổi đã lên ngôi,

Việc dân, việc nước trọn đời lo toan.

Mở trường thi, chọn văn quan

Lập Quốc tử giám luyện hàng danh nhân

Đáp án: Lý Nhân Tông

Câu 6: Đố ai đã bị đi đày,

Chỉ vì câu nói, đêm ngày đảo xa.

Rồi sau đó được vua tha,

Đem về dưa hấu, đậm đà thơm ngon.

Đáp án: An Tiêm

Câu 7: Đố ai đan sọt giữa đàng,

Giáo đâm thủng vế rõ ràng không hay.

Đáp án: Phạm Ngũ Lão

Câu 8: Vua nào trong thửa hàn vi ở chùa?

Là những ai?

Đáp án: Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) và vua Lý Thái Tổ

Câu 9: Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

Yếm, khăn đội đá vá trời

Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

Là ai?

Đáp án: Hai Bà Trưng

Câu 10: Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù

Cửu Chân nức tiếng ngàn thu

Vì dân quyết phá ngục tù lầm than

Là ai?

Đáp án: Bà Triệu

Câu 11: Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời

Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?

Là ai?

Đáp án: Ngô Quyền

Câu 12: Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương

Vân Đồn cướp sạch binh cường

Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

Là ai?

Đáp án: Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn

Câu 13: Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay

Mười năm Bình Định ra tay

Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

Là ai?

Đáp án: Lê Lợi

Câu 14: Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh

Đống Đa, sông Nhị vươn mình

Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh toi bời?

Là ai?

Đáp án: Quang Trung – Nguyễn Huệ

Câu 15: Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân

Mũ cao áo rộng không cần

Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình?

Là ai?

Đáp án: Chu Văn An

Câu 16: Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân

Núi Lam tìm giúp minh quân

Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?

Là ai?

Đáp án: Nguyễn Trãi

Câu 17: Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào

Tiếc thay mệnh bạc tài cao

Giang sơn đàng phải rơi vào ngoại bang?

Là ai?

Đáp án: Phùng Hưng

Câu 18: Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành

Sứ quân dẹp loạn phân tranh

Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?

Là ai?

Đáp án: Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

Câu 19: Đố ai giúp Bắc Bình Vương,

Kéo quân ra chiếm miếu đường Thăng Long.

Làm cho Trịnh khải đào vong,

Vua Lê đẹp ý nhưng không đoái hoài

Đáp án: Nguyễn Hữu Chỉnh

Câu 20: Đố ai khởi nghĩa Thái Nguyên,

Giữa nơi doanh trại, cướp quyền chỉ huy.

Pháo Sơn gặp bước gian nguy,

Ngang nhiên tuẫn tiễn chỉ vì non sông.

Đáp án: Đội Cấn

Câu 21: Đố ai ngang dọc vẫy vùng,

Vũ Quang khởi nghĩa, hợp cùng Văn thân.

Cần Vương nổi tiếng xa gần

Tinh thần khẳng định bội phần lên cao.

Đáp án: Phan Đình Phùng

Câu22: Đố ai qua Nhật sang Tàu

Soạn thành huyết lệ lưu cầu toàn thư.

Hô hào vận động Đông du.

Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền

Đáp án:Phan Bội Châu

Câu 23: Tướng nào mà thả bồ câu,

Tướng nào mà chết chẳng cầu giặt nguyên.

Đáp án: Trần Nguyên Hãn

Câu 24: Từng phen khóc lóc theo cha,

Rồi đem nợ nước, tình nhà ra cân

Núi Lam tìm giúp minh quân,

Bình ngô đại cáo, bút thần ra tay.

Đáp án: Nguyễn Trãi

Câu 25: Thù chồng nợ nước hỏi ai,

Đuổi quân tham bạo, diệt loài xâm lăng.

Mê Linh nổi sóng đất bằng,

Hát giang ghi dấu hơn cam đến giờ.

Đáp án: Hai Bà Trưng

Câu 26: Tuổi già nhưng sức chẳng già,

Vung gươm Bắc tiến: quân nhà Tống tan

Xuôi Nam: Chiêm quốc kinh hoàng

Thơ thần một áng: lời vàng còn ghi.

Đáp án: Lý Thường Kiệt

Câu 27: Thanh liêm vốn sẵn tính trời,

Tiền muôn,, bạc vạn chẳng dời lòng ngay.

Tài đối đáp thật là hay,

Trạng nguyên hai nước, ông này là ai.

Đáp án: Mạc Đĩnh Chi

Câu 28: Quê người ở Hà tĩnh

Đi thi đố để nguyên dòng

Từng là quan Ngự sử,

Khẳng khái, thuyết, tường kiêng

Gian khổ suốt mười niên

Văn Thân dù tan rã,

Danh thơm vẫn lưu truyền.

Đáp án: Phan Đình Phùng

Câu 29: Ai đứng đầu đảng Văn thân,

Thần đồng ai đã dự phần nhớ dai

Đáp án: Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu

Câu 30:Ai làm vua ở đồng lầy,

Ai thương tập trận với bầy trẻ trâu.

Đáp án: Triệu Quang Phục và Đinh Bộ Lĩnh

Câu 31: Ai mai gươm dưới ánh trăng tà,

Quốc thù chưa trả, đầu đã điểm sương.

Một lần giết hụt giặc Trương,

Về sau bị bắt nửa đường quyên sinh.

Đáp án: Đặng Dung

Câu 32: Vua nào đã bốn ngàn xuân,

Vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ.

Đáp án: Vua Hùng

Câu 33; Ai vì nước bỏ thu nhà,

Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng.

Đáp án: Trần quốc Tuấn và Quang Trung

Câu 34: Ai không bỏ nghĩa tham vàng,

Và ai nhóm lửa đốt than đợi chờ.

Đáp án: Tô Hiến Thành và Trần Khánh Dư

Câu 35: Ai người mang đố, ngô về

Dạy dân cày cấy lên mùa vàng tươi

Đáp án: Phùng Khắc Khoan

Câu 36: Gái nào giặc đánh chẳng khai,

Chết hô khẩu hiệu, hoa cài tóc xanh.

Đáp án: Võ Thị Sáu

Câu 37: Cờ lau tập trận thiếu thời,

Lớn lên vạn kiếp khắp trời danh uy.

Hoa Lư nên bóng quốc kỳ

Trường An này hãy còn ghi ơn người.

Đáp án: Đinh Bộ Lĩnh

Câu 38. Còn ai đổi mặc hoàng bào,

Ai đem Nhật Tảo ghi vào sử xanh.

Đáp án: Lê Lai và Nguyễn Trung Trực

Câu 39: Quyết tâm rửa sạch quân thù,

Ô hô gặp mất công phu lỡ làng.

Đáp án: Nguyễn Đình Chiểu

Câu 40: Kiếm ai trả lại rùa vàng,

Súng ai rèn ở Vũ Quang thuở nào.

Đáp án: Lê Lợi và Cao Thắng

Video minh họa: https://www.youtube.com/watch?v=UHXPYS1fj_g

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #do-vui-ve-nhan-vat-lich-su; #do-vui-ve-nhan-vat-lich-su; #thuvientrochoi

Related Posts

Trò Chơi Hứng Nước

Mục đích, ý nghĩa: Trò chơi giúp người chơi xây dựng đội nhóm thông qua các trò chơi vận động nhằm giúp những người tham gia hiểu…

 Lớp Học Mật Ngữ: CUỘC ĐUA SAO CHỔI

Thêm thông tin Chủ đề BGVN001 Xuất xứ Việt Nam Mã VT BGVN001 Trả góp 0% Không Thương hiệu BGVN Xuất xứ thương hiệu Việt Nam Tuổi…

Tổng Hợp 8 Trò Chơi Tuổi Thơ Của Thế Hệ 8x 9x

TỔNG HỢP 8 TRÒ CHƠI TUỔI THƠ CỦA THẾ HỆ 8X 9X 1. Bắn bi Là trò chơi giải trí an toàn cho trẻ em Rèn luyện…

Trò chơi Kéo Cưa Lừa Xẻ

Tên trò chơi: KÉO CƯA LỪA XẺ Thể Loại: Trò chơi dân gian. Dân tộc/ Khu vực: Việt – Việt Nam Lịch sử: Kéo cưa lừa xẻ…

Trò chơi Chồng Đống Chồng Đe

Tên trò chơi: CHỒNG ĐỐNG CHỒNG ĐE Thể Loại: Trò chơi dân gian. Dân tộc/ Khu vực: Việt – Việt Nam Mục đích, ý nghĩa: – “Chồng…

Trò Chơi Simon Says

Lịch sử: – Không có ghi chép nào cụ thể về nguồn gốc của trò simon says nên mọi người thường coi simon says là một trò…