Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985
CÂU ĐỐ VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ
 

Tên trò chơi: ĐỐ VUI VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ

Thể Loại: Câu đố

Dân tộc/ Khu vực: Việt - Việt Nam .

Mục đích, ý nghĩa: Vui vẻ. khiến cho trẻ dế nhận biết về lịch sử.

Số lượng người chơi: Từ hai người chơi trở lên .

Chuẩn bị: Các câu đố về các các nhân vật lịch sử.

 

Câu 1: Vũ Quang ai đã phất cờ,

Bình Tây sát tả, bây giờ nhớ ai. 

Đáp án: Phan đình Phùng và Trương công định

 

Câu 2: Vì nhà, vì nước giao tranh

Thanh gươm, yên ngựa, phát hành, đốc quân. 

Sa cơ nào quản tấm thân,

Mặc voi giày xéo, chết gần chồng con.

Đáp án: bùi Thị Xuân

 

Câu 3: Vua nào thuở bé chăn trâu,

Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành.

sứ quân dẹp loạn phân tranh,

Dựng lên thống nhất sử xanh còn truyền.

Đáp án:Đinh Tiên Hoàng

 

Câu 4: Vua nào tám tuổi lên ngôi,

Dẫu còn nhỏ bé mà người thông minh.

Ngay vàng hư vị nào Vinh,

Vì dân trốn khỏi hoàng thành giữa đêm.

Đáp án: vua duy tân

 

Câu 5: Từ bẩy tuổi đã lên ngôi,

Việc dân, việc nước trọn đời lo toan.

Mở trường thi, chọn văn quan

Lập Quốc tử giám luyện hàng danh nhân   

Đáp án: Lý Nhân Tông 

 

Câu 6: Đố ai đã bị đi đày, 

Chỉ vì câu nói, đêm ngày đảo xa.

Rồi sau đó được vua tha, 

Đem về dưa hấu, đậm đà thơm ngon.

Đáp án: An Tiêm 

 

Câu 7: Đố ai đan sọt giữa đàng,

Giáo đâm thủng vế rõ ràng không hay.

Đáp án: Phạm Ngũ Lão

 

Câu 8: Vua nào trong thửa hàn vi ở chùa?

Là những ai? 

Đáp án: Vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan) và vua Lý Thái Tổ

 

Câu 9: Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời

Yếm, khăn đội đá vá trời

Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

Là ai?

Đáp án: Hai Bà Trưng

 

Câu 10: Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù

Cửu Chân nức tiếng ngàn thu

Vì dân quyết phá ngục tù lầm than

Là ai? 

Đáp án: Bà Triệu

 

Câu 11: Làm cho cọc nhọn dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời

Gươm thần độc lập giữa trời vang lên?

Là ai?  

Đáp án: Ngô Quyền

 

Câu 12: Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương

Vân Đồn cướp sạch binh cường

Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

Là ai? 

Đáp án: Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn

 

Câu 13: Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay

Mười năm Bình Định ra tay

Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

Là ai? 

Đáp án: Lê Lợi

 

Câu 14: Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh

Đống Đa, sông Nhị vươn mình

Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh toi bời?

Là ai? 

Đáp án: Quang Trung - Nguyễn Huệ

 

Câu 15: Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân

Mũ cao áo rộng không cần

Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình?

Là ai? 

Đáp án: Chu Văn An

 

Câu 16: Rồi đem nợ nước thù nhà ra cân

Núi Lam tìm giúp minh quân

Bình Ngô Đại Cáo, bút thầm ra tay?

Là ai?

Đáp án: Nguyễn Trãi

 

Câu 17: Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào

Tiếc thay mệnh bạc tài cao

Giang sơn đàng phải rơi vào ngoại bang?

Là ai? 

Đáp án: Phùng Hưng

 

Câu 18: Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành

Sứ quân dẹp loạn phân tranh

Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?

Là ai?

Đáp án: Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh)

 

Câu 19: Đố ai giúp Bắc Bình Vương,

Kéo quân ra chiếm miếu đường Thăng Long.

Làm cho Trịnh khải đào vong,

Vua Lê đẹp ý nhưng không đoái hoài

Đáp án: Nguyễn Hữu Chỉnh 

 

Câu 20: Đố ai khởi nghĩa Thái Nguyên,

Giữa nơi doanh trại, cướp quyền chỉ huy.

Pháo Sơn gặp bước gian nguy,

Ngang nhiên tuẫn tiễn chỉ vì non sông.

Đáp án: Đội Cấn 

 

Câu 21: Đố ai ngang dọc vẫy vùng,

Vũ Quang khởi nghĩa, hợp cùng Văn thân.

Cần Vương nổi tiếng xa gần

Tinh thần khẳng định bội phần lên cao.

Đáp án: Phan Đình Phùng

 

Câu22:  Đố ai qua Nhật sang Tàu

Soạn thành huyết lệ lưu cầu toàn thư.

Hô hào vận động Đông du.

Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền

Đáp án:Phan Bội Châu

 

Câu 23: Tướng nào mà thả bồ câu,

Tướng nào mà chết chẳng cầu giặt nguyên.

Đáp án: Trần Nguyên Hãn

 

Câu 24: Từng phen khóc lóc theo cha,

Rồi đem nợ nước, tình nhà ra cân

Núi Lam tìm giúp minh quân,

Bình ngô đại cáo, bút thần ra tay.

Đáp án: Nguyễn Trãi

 

Câu 25: Thù chồng nợ nước hỏi ai,

Đuổi quân tham bạo, diệt loài xâm lăng.

Mê Linh nổi sóng đất bằng, 

Hát giang ghi dấu hơn cam đến giờ.

Đáp án: Hai Bà Trưng

 

Câu 26: Tuổi già nhưng sức chẳng già,

Vung gươm Bắc tiến: quân nhà Tống tan

Xuôi Nam: Chiêm quốc kinh hoàng 

Thơ thần một áng: lời vàng còn ghi.

Đáp án: Lý Thường Kiệt 

 

Câu 27: Thanh liêm vốn sẵn tính trời,

Tiền muôn,, bạc vạn chẳng dời lòng ngay.

Tài đối đáp thật là hay,

Trạng nguyên hai nước, ông này là ai.

Đáp án: Mạc Đĩnh Chi

 

Câu 28: Quê người ở Hà tĩnh

Đi thi đố để nguyên dòng 

Từng là quan Ngự sử,

Khẳng khái, thuyết, tường kiêng 

Gian khổ suốt mười niên 

Văn Thân dù tan rã,

Danh thơm vẫn lưu truyền.

Đáp án: Phan Đình Phùng

 

Câu 29: Ai đứng đầu đảng Văn thân,

Thần đồng ai đã dự phần nhớ dai

Đáp án: Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu

 

Câu 30:Ai làm vua ở đồng lầy,

Ai thương tập trận với bầy trẻ trâu.

Đáp án: Triệu Quang Phục và Đinh Bộ Lĩnh

 

Câu 31: Ai mai gươm dưới ánh trăng tà,

Quốc thù chưa trả, đầu đã điểm sương.

Một lần giết hụt giặc Trương,

Về sau bị bắt nửa đường quyên sinh.

Đáp án: Đặng Dung

 

Câu 32: Vua nào đã bốn ngàn xuân, 

Vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ.

Đáp án: Vua Hùng 

 

Câu 33; Ai vì nước bỏ thu nhà,

Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng.

Đáp án: Trần quốc Tuấn và Quang Trung

 

Câu 34: Ai không bỏ nghĩa tham vàng,

Và ai nhóm lửa đốt than đợi chờ.

Đáp án: Tô Hiến Thành và Trần Khánh Dư

 

Câu 35: Ai người mang đố, ngô về 

Dạy dân cày cấy lên mùa vàng tươi

Đáp án: Phùng Khắc Khoan 

 

Câu 36: Gái nào giặc đánh chẳng khai,

Chết hô khẩu hiệu, hoa cài tóc xanh.

Đáp án: Võ Thị Sáu

 

Câu 37: Cờ lau tập trận thiếu thời,

Lớn lên vạn kiếp khắp trời danh uy.

Hoa Lư nên bóng quốc kỳ

Trường An này hãy còn ghi ơn người.

Đáp án: Đinh Bộ Lĩnh

 

Câu  38. Còn ai đổi mặc hoàng bào,

Ai đem Nhật Tảo ghi vào sử xanh.

Đáp án: Lê Lai và Nguyễn Trung Trực

 

Câu 39: Quyết tâm rửa sạch quân thù,

Ô hô gặp mất công phu lỡ làng.

Đáp án: Nguyễn Đình Chiểu

 

Câu 40: Kiếm ai trả lại rùa vàng, 

Súng ai rèn ở Vũ Quang thuở nào.

Đáp án: Lê Lợi và Cao Thắng

 

Video minh họa: https://www.youtube.com/watch?v=UHXPYS1fj_g

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #do-vui-ve-nhan-vat-lich-su; #do-vui-ve-nhan-vat-lich-su; #thuvientrochoi

 

Câu Đố Về Nhân Vật Lịch Sử

Đánh giá: Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)

Số lượng
- 1 +
Trò chơi tương đồng