Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985

TRÒ CHƠI THỬ THÁCH ĐỒNG ĐỘI "AI HIỂU AI NHẤT"

 

Câu Hỏi Đoán Ý Đồng Đội - Các Trò Chơi Đoán Ý Đồng Đội Thú Vị Cho Học Sinh

 

Tên trò chơi:

Trò chơi Thử Thách Đồng Đội “Ai Hiểu Ai Nhất”

 

Thể Loại trò chơi:

Trò chơi hiện đại.

 

Mục đích, ý nghĩa trò chơi:

Vui chơi, giải trí.

 

Số lượng người chơi:

Không giới hạn, tùy theo ban tổ chức

 

Chuẩn bị chơi:

Giấy có chứa từ khóa cần diễn tả

 

Cách chơi, luật chơi:

Các đội đứng thành hàng ngang, mỗi đội cử một người lên gặp MC để nhận tờ giấy có chứa từ khóa, sau đó trở về, đứng cách những thành viên khác trong đội từ 1.5 – 2m và truyền đạt nội dung có trong giấy bằng những động tác, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể. Đội nào trả lời đúng nội dung trên tờ giấy thì đội đó thắng.

Quy tắc: Người diễn đạt từ khóa không được nói chuyện, nếu nói đội bạn sẽ bị phạt thời gian.

Lưu ý: Nên chọn người nào có ngôn ngữ cơ thể tốt, sử dụng những động tác đơn giản để dễ dàng phán đoán.

 

Sưu tầm: Trần Thị Thu Thủy

Video minh họa:

Thông tin bổ sung:

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #aihieuainhat; #thuvientrochoi

Trò chơi tương đồng