Kết Nối Cộng Đồng - Nâng Tầm Văn Hóa
HOTLINE:
  • 0969.084.985
NHÌN HÌNH ĐOÁN TÊN
 

Tên trò chơi: NHÌN HÌNH ĐOÁN TÊN

Thể Loại: Trò chơi hiện đại

Mục đích, ý nghĩa: tăng khả năng phản xạ, luyện mắt cho người chơi.

Số lượng người chơi: 2 người chơi trở lên, càng nhiều người chơi trò chơi sẽ càng vui.

Chuẩn bị:

- Chuẩn bị ảnh liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau (nhân vật, đồ vật, phim ảnh, món ăn,…)

Mô tả chi tiết (luật chơi, cách chơi):

Chơi cá nhân:

+ 1 người làm quản trò sẽ có vai trò giơ ảnh lên cho người chơi đoán.

+ Khi quản trò giơ ảnh lên, người chơi có thời gian 3 – 5s để đoán xem đó là gì. Nếu không đoán được sẽ thua và bị chịu một hình phạt nào đó (bị đánh bằng búa đồ chơi, phạt hát, nhảy,…)

Chơi theo nhóm:

+ Chia đều số người chơi thành 2 nhóm (có thể là nhiều nhóm hơn tùy thuộc vào cách chia của người chơi sao cho số người của mỗi nhóm đều nhau)

+ Chơi lần lượt theo từng đội.

+ Khi chơi, mỗi đội đứng thành 1 hàng dọc, người đầu tiên đoán xong thì xuống cuối hàng cho người tiếp theo đoán. Cứ như thế theo 1 vòng tròn, chơi trong vòng 3 -5 phút. Nhóm nào đoán đúng được nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. 

 

Video minh họa: https://www.youtube.com/watch?v=Pi94zy1HE-A

Thông tin bổ sung: 

Nguồn tham khảo: Internet; ảnh:

Hashtags: #nhinhinhdoanten; #nhin-hinh-doan-ten; #thuvientrochoi

Trò chơi tương đồng